Stichting bevordering zorg Schouwen-Duiveland


De Stichting bevordering gezondheidszorg en maatschappelijke zorg Schouwen-Duiveland hanteert de werknaam:
Stichting bevordering zorg Schouwen-Duiveland

De stichting heeft ten doel het verstrekken van geldelijke bijdragen, dienstig aan de bevordering van de gezondheid- en maatschappelijke zorg op Schouwen-Duiveland, één en ander met dien verstande, dat het bestuur gerechtigd is tien procent (10%) van de jaarlijkse opbrengst –niet cumulatief- te besteden aan doelen welke dienstig zijn aan de bevordering van de gezondheids- en maatschappelijke zorg buiten Schouwen-Duiveland, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De bedoelde bijdragen dienen te worden verstrekt uit de jaarlijkse renterevenuen van het door het bestuur op zorgvuldige, efficiënte wijze te voeren beheer van het vermogen der stichting. De bijdragen per jaar worden beperkt tot de renterevenuen van het vermogen van de stichting, blijkende uit de laatste door het bestuur vastgestelde jaarrekening.