Hoe aanvragen?


Download hieronder het aanvraagformulier:
 
Het aanvraagformulier en bijbehorende stukken dienen uiterlijk 3 weken voor de eerstvolgende vergadering ingeleverd te zijn op het emailadres:

info@stichtingbevorderingzorg.nl

mobielnummer 06 10378301
 
Zie de agenda voor de eerstvolgende datum van de vergadering.
 

Beoordelingscriteria bij de verstrekking van bijdragen.

Algemeen

Volgens de Statuten heeft de Stichting als doelstelling het verstrekken van geldelijke bijdragen voor de bevordering van de gezondheids- en maatschappelijke zorg op Schouwen-Duiveland, waarbij het bestuur gerechtigd is gelden te besteden aan doelen van gezondheids- en maatschappelijke zorg buiten Schouwen-Duiveland.

In de praktische uitvoering van alledag betekent dat : Stimuleringsbijdragen verstrekken voor het bevorderen van de instandhouding van en/of het ondersteunen van bestaande of nieuw op te zetten projecten en activiteiten in de gezondheidszorg en daaraan verwante en afgeleide maatschappelijke zorg, die bijdragen aan een gezonde en leefbare samenleving in de gemeente Schouwen-Duiveland.

De stimuleringsbijdragen hebben in principe een eenmalig karakter, doch bij jaarlijks terugkerende activiteiten, die door het bestuur van wezenlijk belang worden geacht kan hiervan worden afgeweken.

Uitgangspunten

De aanvragen worden ingediend volgens een door het bestuur opgesteld aanvraagformulier.

De secretaris beziet of alle benodigde bescheiden zijn ontvangen, opdat in een bestuursvergadering toetsing plaatsvindt op de volgende onderdelen:

  • de aanvrager is een maatschappelijke, niet commerciŽle partij, zoals een vereniging of stichting
  • de aanvrager is een erkende organisatie, hetgeen blijkt uit de organisatievorm, statuten, financiŽle positie, jaarverslag, geleverde of te verwachten prestaties
  • gericht is op en bijdraagt aan ontwikkeling van een project en/of activiteit in de samenleving van Schouwen-Duiveland
  • er mogelijk aanspraak gemaakt kan worden op een geheel of gedeeltelijke bijdrage van een andere organisatie of overheidsfinanciering

Het bestuur verleent in principe geen bijdragen in de volgende situaties:

  • er sprake is van commerciŽle initiatieven
  • er voldoende eigen financiŽle middelen en/of vermogen is
  • initiatieven van individuen
  • ter dekking van jaarlijks terugkerende exploitatie-uitgaven of overheadkosten
  • het project en/of activiteit al in belangrijke mate is uitgevoerd

Na besluitvorming in het bestuur wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gesteld. Het bestuur behoudt zich echter het recht voor zonder nadere opgaaf van redenen een aanvraag niet verder in behandeling te nemen en/of een aanvraag te weigeren.

Vastgesteld in het bestuur van 8 november 2010.